Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Voorbeelden uit de praktijk

We doen veel mooie dingen op onze scholen. Deze praktijkvoorbeelden laten dit zien.

“Creatieve manieren om lessen door te laten gaan”

“Een crisis brengt je samen”, constateert Sylvana Halkers, directeur van praktijkschool De Linie. Ook in 2021 bleek het schoolteam weer goed te kunnen improviseren op de omstandigheden van de coronacrisis.

“We waren afgelopen jaar al een beetje gewend aan corona”, vertelt Sylvana. “Maar het was best lastig dat de regels steeds bleven wijzigen. Ons team vond creatieve manieren om de lessen veilig door te laten gaan – juist ook de belangrijke praktijklessen. Het was mooi om te zien hoe iedereen zijn rol pakte, flexibel was en elkaars lessen verving om uitval te beperken. Daarnaast hebben we veel tijd en aandacht besteed aan het begeleiden van de leerlingen na de lockdowns. Zodra de regels versoepeld waren, zijn we weer op excursies gegaan en mochten de leerlingen weer op schoolkamp.”

Werken aan jezelf met de Vellesan Boost

Boost je aandacht! Boost je planning en organisatie! Boost je omgang met anderen! De Vellesan Boost is een speciaal programma, opgezet door het Vellesan College, dat leerlingen helpt met een persoonlijk plan van aanpak.

De Vellesan Boost is ontwikkeld met de steun van het Nationaal Programma Onderwijs. Doel is om de achterstanden weg te werken die leerlingen de afgelopen twee jaar hebben opgelopen op het gebied van leren, maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Iedere leerling kon zich aan het begin van schooljaar 2021-2022 aanmelden voor het gratis traject. De deelnemers zijn in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen aan de slag gegaan onder begeleiding van een professionele coach.


Eigen leervragen

Ze hebben een persoonlijk plan van aanpak gemaakt, waarbij de eigen leervragen centraal staan. Bijvoorbeeld: hoe zorg ik dat ik minder snel afgeleid ben als ik huiswerk maak? Welke leerstijl past het beste bij mij? Maar ook vragen als: Hoe kan ik omgaan met negatieve gevoelens zoals eenzaamheid of boosheid? Hoe kom ik beter op voor mezelf? Of hoe zorg ik dat ik anderen mij beter begrijpen? De persoonlijke en professionele aandacht in kleine groepen zorgt voor frisse energie bij de leerlingen; een echte energy boost dus. Ze leren om weer de regie te nemen over zichzelf en hun schoolwerk.

Een 9,5 voor Oost ter Hout

De medewerkers van Oost ter Hout in Haarlem zijn uitermate tevreden met hun werk. Zij beoordelen hun school met een 9,5. Een cijfer om trots op te zijn. Het is bovendien beduidend hoger dan de benchmark voortgezet onderwijs: gemiddeld scoren VO-scholen een 8,1.

De 9,5 weerspiegelt de waardering van medewerkers op de thema’s: sfeer, schoolleiding, direct leidinggevende, persoonlijke en professionele ontwikkeling, onderwijs, inhoud van het werk, samenwerking, communicatie en werkdruk. Medewerkers waarderen ook de ruime aandacht voor vitaliteit. En de gezellige en sportieve activiteiten voor medewerkers, zoals de sporttoernooitjes met een afsluitende barbecue.

 

Interessante werkgever

Nog meer cijfers om trots op te zijn: 80% van de medewerkers zou hun school actief aanbevelen als interessante werkgever, terwijl 0% de school zou afraden. De Net Promotor Score — de balans tussen deze twee cijfers — levert een nettoresultaat op van +80. Ook hiermee scoort Praktijkschool Oost ter Hout hoger dan de benchmark voortgezet onderwijs. Die is namelijk xx.


Professionele cultuur

Een laatste punt waarop Oost ter Hout hoger scoort dan de benchmark is de tevredenheid van medewerkers over de cultuur van professionaliteit . Die waarderen zij met een 8,5. Het is niet moeilijk voor te stellen wat voor enthousiast team er achter al deze cijfers schuilgaat.

Ondersteuning in de les

In de les gebeurt het. Het motto van het schoolplan van het Wim Gertenbach College (WGC) laat er geen misverstand over bestaan: ook extra ondersteuning vindt zoveel mogelijk tijdens de les plaats. Daarvoor heeft de school het lesplan aangepast.

De doelgroep van het WGC bestaat uit een mix van reguliere leerlingen en een fors aandeel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarom werkt de school al een aantal jaren met een verstevigde basisondersteuning. “We krijgen een steeds duidelijker beeld van de doelgroep die voor onze school kiest”, aldus directeur Fred van Zanten. “Bovendien dreigde de trajectvoorziening overbelast te raken door leerlingen met overlappende extra ondersteuningsbehoeften. Vandaar ons besluit om de verstevigde basisondersteuning verder uit te bouwen. Het wordt een lesmodel met een aantal zaken geïntegreerd binnen de lessen. Dit past goed bij onze visie op onderwijs en ondersteuning.”


Lesmodel met 5 lesfasen

2 docenten, de zorgcoördinator en 2 externe deskundigen vormden een werkgroep. Die heeft met veel informatie uit de literatuur over evidence informedonderwijs een lesmodel ontwikkeld. Het docententeam is bij die ontwikkeling betrokken. Het nieuwe lesmodel is gebaseerd op het directe instructiemodel en bestaat uit 5 verschillende lesfasen.


Implementatie en vervolgtraject

In juni 2022 is de ontwikkeling van het lesmodel klaar en wordt het toegepast in de onderbouw. In een vervolgtraject bekijkt de werkgroep graag hoe het model is door te trekken naar de bovenbouw. “Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het verschuiven naar steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen”, besluit Fred.

Wedstrijd voor mensenrechten

Bedenk een project waarmee je de mensenrechten in een buitenland kunt verbeteren. Dat was de opdracht voor 120 leerlingen uit de bovenbouw van het Technisch College Velsen (TCV) en het Maritiem College IJmuiden (MCIJ). Het beste idee kon een geldbedrag en de Gouden S.T.E.M. winnen, de Soroptimisten Trofee Educatie Mensenrechten, uitgereikt door de Soroptimistclub Haarlem en omstreken*. Carlito Sordam had het winnende plan. Hij maakt zich sterk voor kinderen in Ghana die worden uitgebuit aan het Volta-meer.

De leerlingen van het TCV en MCIJ gingen tijdens de lessen maatschappijleer aan de slag met de uitdagende opdracht op het gebied van mensenrechten. Ze moesten zelf een probleem zoeken en een oplossing daarvoor bedenken. De kandidaten met de beste ideeën maakten een eigen filmpje over hun gekozen mensenrechtenprobleem en lieten die aan een jury zien.


Kinderen in Ghana

Carlito Sordam bedacht een mooi project om kinderen in Ghana te helpen, die bij het Voltameer worden gedwongen om gevaarlijk werk in de visserij te doen. Daarmee won hij zowel de publieksprijs (bioscoopbonnen) als de juryprijs: de Gouden S.T.E.M. en een bedrag van 300 euro, dat hij mag besteden aan een zelfbedachte actie. Zijn plan is om een speciale voetbaldag te organiseren bij een voetbalschool in Nederland, samen met een Kameroense keeper. Het geld dat hij daarmee inzamelt, gaat naar de kinderen van het Voltameer. De school zal hem helpen om deze voetbaldag op te zetten.

*Een organisatie van vrouwen die zich inzetten voor de rechten van meisjes en vrouwen wereldwijd.

Saga Driehuis: leergierigheid heeft vrijheid nodig

Op Agora-school Saga Driehuis ziet de schooldag van leerlingen er heel anders uit dan op reguliere scholen: geen klassen en vaste roosters met schoolvakken, toetsen en methodes. In plaats daarvan maakt iedere leerling een persoonlijke leerroute in een groep van maximaal 18 leerlingen. Leren gebeurt met challenges vanuit eigen vragen, talenten, persoonlijkheid en interesses. ‘Leergierigheid heeft vrijheid nodig’, is een uitgangspunt van Agora-onderwijs.

 

Agora-onderwijs draait om autonoom leren, gedreven door de intrinsieke nieuwsgierigheid van elk kind. “Het is een radicaal vernieuwende leeromgeving”, zegt initiatiefnemer en teamleider van de school Henriëtte Albregts. “Agora kijkt naar wat jongeren nodig hebben in de toekomst. Het gaat niet om wat ze leren, maar hoe ze leren, met pijlers als zelfkennis, vertrouwen, motivatie en zingeving. We willen ruimte maken voor eigengereide, creatieve, wendbare jongeren, die goed kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken en een leven lang kunnen blijven leren op de manier die hen het beste past.”


Stralen

Albregts stond zelf jaren als vakdocent voor de klas. “Ik zag dat steeds meer jongeren niet uit de voeten kunnen met het diplomagerichte teaching to the test. En ik merkte dat jongeren veel hebben aan het stimuleren van de natuurlijke drang om zichzelf te ontwikkelen. Dan ontdekken zij hun talenten en intrinsieke motivatie. Dan gaan ze stralen. Agora-onderwijs gaat terug naar de basale intuïtieve kracht van leren, met vertrouwen en nieuwsgierigheid als basis.”


Passend onderwijs

Vanaf schooljaar 2022-2023 start Saga Driehuis met 60 brugklassers in een deel van het gebouw van de Duin en Kruidbergmavo in Driehuis. De leerlingen zullen straks wel deelnemen aan het reguliere eindexamen vmbo-tl, havo of vwo. Dunamare Onderwijsgroep is heel blij met deze verfrissende verrijking van het onderwijsaanbod in de regio Haarlem: ons doel is om passend onderwijs te bieden voor elke leerling.

Coornhert Lyceum bekent kleur

Meer invloed op de lessen en de vrijheid om zelfstandig taken te plannen, eigen keuzes te maken en naar een eigen resultaat toe te werken. Dat biedt het Coornhert Lyceum haar 1.500 leerlingen met ingang van schooljaar 2022-2023, als de school officieel gaat werken volgens de dalton-onderwijsvisie.

“We hebben bewust voor de daltonmethode gekozen,” zegt rector Nelie Groen, “omdat die heel goed past bij het onderwijs dat we al op het Coornhert geven. Wij stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen, zich zo breed mogelijk te ontplooien, respect te hebben voor elkaar en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen. Dit streven sluit perfect aan bij de vijf kernwaarden van daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, samenwerken en effectiviteit. Door dalton officieel in te voeren, bekennen we nog duidelijker kleur. We spreken dan een gezamenlijke ‘taal’, tussen de docenten onderling, met de leerlingen en hun ouders.”


75-jarig bestaan

Haarlem kent al twee basisscholen met daltononderwijs. De stad krijgt nu ook haar eerste daltonschool voor voortgezet onderwijs. De start van het Coornhert Lyceum als daltonschool in schooljaar 2022-2023 valt heel mooi samen met de viering van het 75-jarig bestaan van de school. De naamgever, de Haarlemse humanist Dirck Coornhert, zei bijna 500 jaar geleden: “De mens is vrij om zijn eigen keuzes te maken.” Die gedachte benadrukt de school dubbel en dwars met haar officiële profilering als daltonschool.

Meteen meedraaien in een gewone klas

Je ziet ze zodra je binnenkomt bij het Haarlemmermeer Lyceum – locatie Baron de Coubertinlaan: de vlaggen van verschillende landen en een wereldkaart met daarop aangegeven waar de leerlingen allemaal vandaan komen. En dat is echt uit alle windstreken, van Nederland tot Australië en van Engeland tot Rusland. Heel toepasselijk voor een school die tweetalig onderwijs biedt.

“Wij zijn een echte internationale gemeenschap waar elke leerling kan en mag zijn wie hij of zij is”, zegt rector Bart Roth. “We leven in een steeds internationaler georiënteerde maatschappij. Om een verschil te kunnen maken in deze wereld moet je veel over de wereld leren, over anderen en over jezelf. Tweetalig onderwijs is op het Haarlemmermeer Lyceum dan ook veel meer dan een extra goede beheersing van de Engelse taal. Om goed met iedereen te communiceren, is goede taalvaardigheid in de eigen taal ook van groot belang. En je moet begrip kunnen tonen voor andermans cultuur, achtergrond en normen en waarden. We proberen onze leerlingen op te leiden tot verantwoordelijke, nieuwsgierige, ruimdenkende en kritische wereldburgers.”


Niet-Nederlandse leerlingen

Sinds een paar jaar biedt het Haarlemmermeer Lyceum ook tweetalig onderwijs aan niet-Nederlandse leerlingen (international students). Leerlingen die nieuw zijn in Nederland, kunnen meteen meedraaien in het reguliere onderwijs en verliezen daardoor geen tijd in een internationale schakelklas (ISK). Bart: “We bieden een combinatie aan van het Engelstalige programma in de onderbouw en verwerving van de Nederlandse taal met NT2-uren – Dutch as an additional language. Zo kunnen leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond bij ons een Nederlands diploma halen.”

“Een mooie verrijking van onze school”

VSO Daaf Geluk is gespecialiseerd in onderwijs op maat aan leerlingen met een autismespectrumstoornis en aan leerlingen met angstig en/of teruggetrokken gedrag. Als een van de vier VSO-scholen in Nederland heeft de school per 2020 een examenlicentie gekregen voor vmbo-k, -t en havo. In 2021 is een examenlicentie verkregen voor vmbo-b.

“Het is heel uitzonderlijk dat we als VSO-school zelfstandig examens mogen afnemen”, zegt directeur Monica van den Hoven. “Maar we voldoen dan ook aan alle strenge voorwaarden: voldoende eerstegraads en tweedegraads docenten, de juiste programma’s voor toetsing en afsluiting, ervaring met examens et cetera.”


Verrijking

De leerlingen doen mee aan de reguliere examens, ze krijgen op VSO Daaf Geluk alleen meer ondersteuning in de voorbereiding daarop. In schooljaar 2020-2021 zijn de eerste diploma’s voor vmbo-k en -t uitgereikt. In 2021-2022 volgen de eerste havodiploma’s en vanaf 2022-2023 worden ook de diploma’s voor de leerlingen van vmbo-b uitgereikt. “De eerste ronde in 2021 ging heel goed”, zegt Monica. “Ondanks de lastige coronatijd zijn veel leerlingen geslaagd. Het is een mooie verrijking van onze school dat we dit kunnen aanbieden. De leerlingen vinden het ook heel fijn; ze kunnen een echt diploma halen, net als leerlingen op andere scholen.”

Proefdraaien op het Spaarne College

Het Spaarne College is een van de scholen waarop wordt proefgedraaid met de nieuwe leerweg van het vmbo. Afgelopen jaar heeft de school hard gewerkt aan de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s en de uitvoering hiervan.

 

Eind 2020 startte het Spaarne College de voorbereidingen van een pilot voor het praktijkgerichte programma Economie en Ondernemen. Inmiddels heeft de school ook een tweede pilot opgestart: Bouw, Wonen en Interieur. Het team heeft scholing gevolgd in de nieuwe leerweg en bezocht collega-pilotscholen voor de uitwisseling van kennis en ervaringen. Verder zijn er projectgroepen opgezet die onder meer werken aan het programma van toetsing en afsluiting en zijn de leerlingen en hun ouders geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen.


Realistische opdrachten

Vanaf schooljaar 2022-2023 biedt de school de nieuwe leerweg aan voor het hele derde leerjaar vmbo-gl. Leerlingen kunnen daarbij kiezen voor een economische route of een technische route. Voor de praktijkgerichte programma’s is samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen en vervolgopleidingen heel belangrijk. Leerlingen moeten namelijk binnen de nieuwe leerweg praktische en realistische opdrachten uitvoeren binnen én buiten de school. Het Spaarne College werkt voor de invulling van die opdrachten samen met een externe partner, Match2Work.

Nieuwe leerlijnen voor meer zelfstandigheid

De Hartenlust werkt met een eigen pedagogisch concept. De basis van dit pedagogisch concept van is de aanpak van Peter Teitler: Lessen in Orde. De lessen op De Hartenlust zijn hierdoor uniform en gestructureerd en dragen bij aan een veilig leer- en leefklimaat. Leerlingen herkennen deze aanpak, die structuur en rust biedt. Centraal staat de pedagogische relatie met het kind en het klassenmanagement.


Inmiddels ervaren de meeste docenten dat hun leerlingen onvoldoende getraind worden om steeds zelfstandiger te werken en te leren. En ook dat verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces niet goed genoeg uit de verf komt. Bijsturing en aanscherping van het concept is daardoor relevant geworden.

Ondanks de pandemie heeft De Hartenlust dit probleem in schooljaar 2020-2021 aangepakt. Met het hele team en onder begeleiding van een externe expert zijn twee doorlopende leerlijnen zelfstandigheid ontworpen: een leerlijn met algemene vaardigheden en een leerlijn met vakspecifieke vaardigheden. We zijn trots op het resultaat en kijken uit naar de implementatie en de effecten van de doorlopende leerlijnen.

Evidence-based verbeteren van het onderwijs

De drang tot onderwijsvernieuwing ontstaat meestal vanuit ideeën over wat er beter zou kunnen. Vaak zijn die vernieuwingen niet onderbouwd met wetenschappelijke inzichten. Daardoor leveren ze een hoop werk op, maar dringen ze uiteindelijk niet door tot de klas, waar de magie van het leren plaatsvindt. “Op het Ichthus werken we daarom vanuit een onderzoekende houding, met oog voor onze eigen cultuur en drijfveren”, zegt Anja Schoots, hoofd Onderwijs en kwaliteit op het Ichthus Lyceum.

De school levert geen half werk met haar onderzoek naar beter onderwijs. Na ieder kwartaal ontvangen leerlingen een enquête per mail, ouders en leraren ontvangen deze jaarlijks. De schoolleiding en het projectteam analyseren de data en reflecteren op de benodigde focus voor de komende periode. De jaarlaagcoördinatoren en sectievoorzitters doen hetzelfde en bespreken het met hun leraren. Vervolgens is er overleg met de klankbordgroepen van leerlingen en ouders.

Anja: “Met de informatie uit de enquête, de ervaringen in de praktijk en geluiden in de wandelgangen krijgen we een goed beeld. Vervolgens zoeken we een wenselijke en haalbare oplossing. Die proberen we uit en passen we – afhankelijk van de uitkomst – verder aan.”


Saai vak

Door eigen onderzoek kwam het Ichthus er bijvoorbeeld achter dat leerlingen het vak informatica behoorlijk saai vonden vanwege de theorie. Anja: “Het theoriedeel toetsen we voortaan in een project of praktische opdracht. Leerlingen zien zo direct het nut van het leren van de theorie. Dat maakt het vak ook leuker. We merken dat informatica populairder begint te worden.”


Gevoel van eigenwaarde

Voor schooljaar 2022-2023 vormt het diepgaand en onderzoekend leren van leerlingen en docenten de rode draad in het schoolplan. Anja: “We kijken samen vanuit verschillende perspectieven naar een situatie en delen onze inzichten. Vervolgens doen we wat nodig is, reflecteren daarop en sturen bij. Zo neemt niet alleen de kennis toe, maar ook het gevoel van eigenwaarde: mensen krijgen het gevoel dat hun perspectief ertoe doet en dat ze bijdragen aan een goede gang van zaken.”

“Een diploma geeft een groter gevoel van eigenwaarde”

De Prof. Dr. Gunningschool VSO is een school in Haarlem voor kinderen die wegens gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. In het VSO kun je arbeids- of diplomagericht zijn. Sinds enkele jaren is de Prof. Dr. Gunningschool diplomagericht: leerlingen op het vmbo-t kunnen er regulier examen doen in samenwerking met de vso Daaf Geluk. Leerlingen vmbo-b en -k kunnen voor hun profielvakken ook examen doen in samenwerking met de vso Daaf Geluk. Voor de algemene vakken doen zij staatsexamen via deelcertificaten.


“Het halen van een diploma geeft over het algemeen een beter uitgangspunt voor de periode ná school”, zegt directeur Monica van den Hoven. “Leerlingen kunnen bijvoorbeeld verdergaan met een mbo-opleiding en leerlingen met een diploma vmbo-t kunnen ook door naar de havo. Bovendien geeft het halen van een diploma een groter gevoel van eigenwaarde; we merken dat leerlingen het fijn vinden dat ze ‘echt examen kunnen doen’. Wat niet wil zeggen dat álle leerlingen dit kunnen of willen. Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om staatsexamen te doen. Ons team stimuleert iedereen zo veel mogelijk, maar we kijken per leerling wat hij of zij aankan en wat de beste weg is. Dat is echt maatwerk op onze school.”

Transparant doorgroeien

Voor de meeste medewerkers is het heel belangrijk dat ze zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk. Dunamare Onderwijsgroep hecht dan ook veel waarde aan het bieden van loopbaanperspectief. Jaarlijks kunnen medewerkers via de procedure functiemix doorgroeien van een LB- naar een LC-functie of van een LC- naar een LD-functie. Op het Haarlemmermeer Lyceum (HLML) werken ze hierbij sinds kort met een transparantere manier van benoemen.

“Het is ieder jaar weer een netelig onderwerp, de procedure functiemix”, zegt Liesbeth Pennings, rector van HLML Dalton. “Je wilt iedereen een mooie kans op een hogere functie bieden. Maar we hebben op school maar een beperkt aantal LC- en LD-functies, waarvoor meerdere belangstellenden zijn.” Om in aanmerking te komen voor een functie, moeten kandidaten een sollicitatieformulier indienen en een portfolio met concrete voorbeelden waarmee ze aantonen de gevraagde competenties te hebben of te kunnen verwerven. Liesbeth: “Voorheen behandelden we de sollicitaties binnen de school samen met de teamleiders. In schooljaar 2021-2022 hebben we de procedure ingericht aan de hand van de vernieuwde benoemingsprocedure van Dunamare.”

 

Benoemingsadviescommissie

Deze nieuwe benoemingsprocedure is transparanter en waarborgt de gelijke behandeling van alle medewerkers beter. De sollicitaties worden voortaan behandeld door een benoemingsadviescommissie (BAC). Deze commissie bestaat uit minimaal drie personen, waaronder Liesbeth of haar plaatsvervanger en één schoolleider. Ook zit er een HR-medewerker van het Bestuurs- en Servicebureau van Dunamare in de BAC. Iedere sollicitant mag de eigen motivatie en portfolio komen toelichten voor de commissie. Nadat de BAC een keuze heeft gemaakt, brengt zij advies uit aan het MT, dat het besluit neemt over de benoemingen. Liesbeth: “Het blijft natuurlijk lastig om keuzes te moeten maken. Maar de procedure is nu wel veel inzichtelijker en transparanter. Het is een mooi vertrekpunt om hem de komende jaren nog verder te verbeteren.”

Een gouden zet

Medewerkers vinden voor de leuke taken is nooit een probleem. Daar zijn altijd veel gegadigden voor, die een eenmaal toebedeelde taak meestal ook niet meer loslaten. Maar het is vaak moeilijk om iemand verantwoordelijk te maken voor de lastigere taken.

Het Haarlem College besloot daarom het taakbeleid in 2021 te vernieuwen: de medewerkers zijn voortaan intens betrokken bij het verdelen van de taken. : Daarbij heeft de schoolleiding de regie over de invulling van het taakbeleid grotendeels durven loslaten. Ze heeft het aan de medewerkers zelf overgelaten om alle taken te verdelen, op basis van wederzijds vertrouwen. Dat bleek een gouden zet, want wat blijkt? Schoolleiding en medewerkers zijn uiterst tevreden over het proces en het resultaat. De taken zijn nu goed en op persoonlijke affiniteit en kwaliteit verdeeld.

Meer dan alleen een goede conditie

Hoe blijf je fit en vitaal, zowel fysiek als mentaal? 35 medewerkers van Praktijkschool Uithoorn kregen op 28 september antwoorden en handvatten tijdens een vitaliteitsevenement.

Vitaliteit gaat niet alleen over fysieke fitheid, maar ook over mentale fitheid. Hoe leer je bijvoorbeeld ontspannen? Tijdens een gezellige bijeenkomst kregen medewerkers van Praktijkschool Uithoorn de kans om verschillende workshops te volgen op het gebied van vitaliteit. Ze konden kiezen uit vijf workshops of activiteiten verdeeld over drie rondes.


Van boksen tot mindfulness

De workshops waren heel divers. Van gezonde smoothies leren maken tot een boksles. En van yoga tot een digitale game. Die game werkte met een interactieve muurprojectie. Deelnemers werden uitgedaagd om te gamen en te bewegen. Ruimte voor ontspanning was er ook: medewerkers konden genieten van een welverdiende stoelmassage en konden deelnemen aan een workshop mindfulness.


Smoothiefiets

De lunch tijdens de vitaliteitsdag was uiteraard gezond, én bijzonder: leerlingen van de school hadden eraan meegeholpen. Op het menu stonden belegde broodjes, bakjes met fruit én groentesticks. Voor een smoothie moesten de medewerkers iets harder hun best doen. Ze moesten ervoor op een smoothiefiets stappen en al trappend de blender activeren. Inspanning om daarna te genieten van ontspanning.

Gezamenlijke ontwikkeltijd op het Tender College

In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat de werkdruk van docenten omlaag moet en dat ze meer tijd krijgen voor het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze deze ontwikkeltijd willen invullen: individueel of collectief. Het Tender College koos voor een collectieve invulling. Per schooljaar legt de school 4 gezamenlijke ontwikkeldagen vast.


De 4 ontwikkeldagen staan aan het begin van het schooljaar al in de jaarplanner van het Tender College. 2 weken vóór een ontwikkeldag geven de medewerkers aan waar ze de eerstvolgende keer mee aan de slag willen. De onderwerpen kunnen op verschillende niveaus liggen, van werkgroepen en kernteams tot het overleg van OP en OOP en het mentorniveau. Het MT maakt met alle input een planning voor de dag, waarbij iedereen de beschikking krijgt over een geschikte werkplek.


Mogelijke invulling

Voorbeelden van werkzaamheden op een ontwikkeldag zijn: het voorbereiden van een studiedag, de bijeenkomst van een portfoliowerkgroep of ICT-werkgroep of met de vaksectie op zoek gaan naar een geschikte lesmethode. Medewerkers met een specifieke vraag kunnen een ontwikkeldag ook individueel gebruiken om mee te kijken op een andere school of instelling. Halverwege de dag is er een gezamenlijke lunch in de aula met tijd voor een praatje. Na de dag vraagt het MT tijdens een kernteamvoorzittersoverleg naar de opbrengst van de dag.

Op zoek naar je natuurlijke kracht

Weten waar je talenten liggen en wat je drijfveren zijn is belangrijk voor leerlingen om een passende vervolgopleiding te kiezen. Het Montessori College Aerdenhout biedt alle leerlingen van leerjaar 3 daarom extra ondersteuning, bekostigd met NPO-geld: ze krijgen een ODC*-meting om zichzelf beter te leren kennen.

De ODC-meting bestaat uit een online test van 15 minuten waarbij een leerling plaatjes en woorden kiest die het meeste aanspreken. De meting wordt uitgevoerd door Stichting WIBIG (Wie Ik Ben is Genoeg), die jongeren wil helpen zichzelf beter te leren kennen en zo te worden wie ze zijn. Ze ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze blij van worden en energie van krijgen. Maar ook wat niet of minder goed past of wat juist energie kost.


Reflectiegesprek

De ODC-meting levert een individueel rapport op, dat in een persoonlijk reflectiegesprek van 1,5 uur met de leerling wordt behandeld. Er volgt ook een groepssessie met elke klas om een ODC-groepsprofiel te maken. Zo wordt in een oogopslag duidelijk welke kwaliteiten en potentie de groep, per individu en in totaal, in zich heeft. De mentor is bij deze groepssessie aanwezig en heeft zelf ook een ODC-meting gedaan.


Keuzehulp

Het inzicht over zichzelf kan leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling en hoe ze kunnen omgaan met de huidige lastige tijd. Maar ook bij het maken van vervolgkeuzes, zoals het kiezen van een vakkenpakket, een vervolgopleiding of een andere keuze voor hun toekomst is inzicht in de eigen talenten en drijfveren heel waardevol. En het past natuurlijk perfect bij het gedachtegoed van het montessorionderwijs: worden wie je bent.


*ODC staat voor Odin Development Company, ontwikkelaar van de meting.

Groen licht voor Maritieme Academie Harlingen

“Wij zijn ontzettend blij dat het college van B&W groen licht heeft gegeven voor onze nieuwbouwplannen”, zegt Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie Harlingen. “Onze huidige huisvesting is deels gevestigd in een monumentaal pand aan de Stationsweg. Dat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.”

 

Het oude pand brengt te veel onderhouds- en stookkosten met zich mee. Met de nieuwbouw is de academie voorbereid op de toekomst. Arjen: “Het nieuwe gebouw is een stuk duurzamer en wordt echt een aangename woonruimte voor onze leerlingen.” Er komen onder andere een restaurant met koffiecorner, een grote centrale ruimte aan het water en slaapkamers voor 150 leerlingen.


Locatie en planning

Het nieuwe gebouw komt op het parkeerterrein naast de school aan de Almenumerweg in Harlingen. De werkzaamheden starten in 2022. Het nieuwe pand wordt aan het begin van het schooljaar 2023-2024 in gebruik genomen.


Campus

Leerlingen van de Maritieme Academie komen uit heel Nederland. Niet iedereen kan dus elke dag op en neer reizen naar school. Daarom woont het grootste deel van de leerlingen VMBO Maritiem en Techniek van de Maritieme Academie Harlingen en een deel van de leerlingen van Nova College Scheepvaart tijdens de schoolweken intern. “Bovendien is het voor de leerlingen met de uitstroomrichting Rijn-, binnen- en kustvaart vanaf het derde jaar verplicht om op de huisvesting te verblijven”, aldus Arjen. “Zo bereiden we ze zo goed mogelijk voor op het leven op een schip.”

Jezelf mogen en durven zijn

Paarse Vrijdag is dé grote actiedag op het gebied van gender en diversiteit. Op Dunamare-scholen staat die dik onderstreept in de agenda’s. Monique Held is docent Kunst en Cultuur en organisator van de diversiteitsdagen op het Hoofdvaart College. Dat waren drie dagen voorafgaand aan Paarse Vrijdag.

Tijdens de diversiteitsdagen kwamen verschillende gastdocenten langs op het Hoofdvaart College. Van een transgendervrouw van 83 jaar, een meneer die spastisch is en iemand met een crimineel verleden tot een oud-leerling die vertelt over zijn geaardheid. Monique: “Door deze lessen komen de leerlingen in aanraking met onderwerpen als seksuele diversiteit, arm-rijk, culturele diversiteit, leven met een beperking, racisme en vooroordelen.” Naast gastlessen zijn er ook trainingen, ‘regenboogsportactiviteiten’ en wordt er een voorstelling gespeeld.


Grote inspiratiebron

Het Hoofdvaart College kent een actieve Gender & Sexuality Alliance (GSA). Daarvan maken leerlingen uit verschillende klassen deel uit. “Deze commissie helpt ons actief met het uitvoeren van het programma,” zegt Monique, “en loopt ook de klassen rond om informatie te geven en de thema’s zichtbaar te maken. Op deze manier hopen we dat leerlingen zich sterker voelen en respectvol met elkaar omgaan. Dat is belangrijk binnen de muren van onze school, maar vooral ook daarbuiten. Ik hoop dat het Hoofdvaart College een inspiratiebron voor anderen kan zijn.”

Een groter en deels nieuw jasje

Het Schoter is uit zijn jasje gegroeid. Ook voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw en verbouw zijn daarom hard nodig. De werkzaamheden zijn in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zijn de uitbreiding en verbouwing begin 2023 gereed.

 

Door de (nieuw) bouwplannen behoren de noodlokalen straks tot het verleden. Aan de werkzaamheden is veel voorbereiding voorafgegaan. “We hebben bijvoorbeeld meegedacht met de gemeente over een directe verbinding met de nieuwe sporthal naast onze school én de onderliggende fietsenstalling”, aldus rector Arjan van Waveren.


Meer ruimte voor leerlingen en personeel
Arjan is enthousiast over de nieuwbouw: “De aula wordt groter en er komen meer lokalen, meer kantoorruimtes en meer pauze- en werkplekken voor de leerlingen. Daarnaast neemt het aantal doorgangen toe, waardoor je op verschillende manieren van A naar B kunt. Bovendien krijgt de school een lift.”


Bijna energieneutraal

Ook het bestaande gebouw wordt onder handen genomen. Zo krijgt de vleugel voor biologie, natuurkunde en scheikunde een groen dak en wordt de ventilatie vervangen. Arjan: “Door deze aanpassingen is Het Schoter straks een eind op weg naar energieneutraal, conform de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).” Het buitenterrein van de school zal een stuk groter worden met veel groen, zitjes en mogelijkheden voor sport en spel. Arjan: “Door de extra ruimte binnen en buiten de schoolmuren wordt Het Schoter echt een fijne plek om te leren, werken en ontspannen. Ik kijk er ontzettend naar uit.”