Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De onafhankelijk accountant, Astrium Onderwijsaccountants BV, heeft de jaarverslag 2021 van Dunamare Onderwijsgroep gecontroleerd.

De volledige controleverklaring is hier te lezen.


Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming

De statuten van Dunamare bevatten geen regeling omtrent de resultaatbestemming.

Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer
41664

Naam instelling
Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Adres
Diakenhuisweg 5

Postadres
Postbus 4470

Postcode / Plaats
2033 AP Haarlem

Telefoon
023 - 5303 665

Internet-site
www.dunamare.nl

Contactpersoon
J.J.W. van Schagen

E-mail
j.vanschagen@dunamare.nl

-

Gegevens over de rechtspersoon

Brin Naam Gemeente Sector Soort
01KL Noordzee Onderwijsgroep VO
- Ichthus Lyceum Velsen havo, vwo
- Maritieme Academie Harlingen Harlingen vmbo (+ lwoo)
- Technisch College Velsen Velsen vmbo (+ lwoo)
- Maritiem College IJmuiden Velsen vmbo (+ lwoo)
- Wim Gertenbach College Zandvoort vmbo - t (+ lwoo)
- Tender College IJmuiden Velsen vmbo (+ lwoo)
- Schepen Harlingen vmbo
02KM Haarlem College Haarlem VO vmbo (+ lwoo)
02YH Montessori College Aerdenhout Bloemendaal VO vmbo - t
13JF Tender College Velsen VO pro
15NE Oost-ter-Hout (PV) Haarlem VO pro
16PJ Praktijkschool de Linie Haarlemmermeer VO pro
18EC Prof. Dr. Gunningschool Haarlem WEC vso
19EQ Hartenlustschool voor Mavo Bloemendaal VO vmbo - t
19TI Solyvius College VO
- Haarlemmermeer College BdC Haarlemmermeer vmbo - t, havo, vwo
- Haarlemmermeer College Zuidrand Haarlemmermeer vmbo - t, havo, vwo
- Hoofdvaart College Haarlemmermeer vmbo (+ lwoo)
20EK Vellesan College VO
- Vellesan College Velsen vmbo (+ lwoo), havo, vwo
- Duin&Kruidberg Mavo Velsen vmbo - t (+ lwoo)
20RC Het Schoter Haarlem VO vmbo - t, havo, vwo
20RF Coornhert Lyceum Haarlem VO vmbo - t, havo, vwo
25FU L.C.H. VO
- Spaarne College Haarlem vmbo (+ lwoo)
26JE Praktijkschool Uithoorn Uithoorn VO pro

Ondertekening College van Bestuur en Raad van Toezicht

Haarlem, 9 juni 2022

 

College van Bestuur

Dhr. H.H. Post 

Mevr. A.L. van Loenen

 

Raad van Toezicht

Dhr. R.H. Dubbeldeman

Dhr. R.K. van Rijn

Dhr. S. Haringa

Mevr. F.C. Azimullah

Mevr. J.S. Duttenhofer