Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Bijlagen

Nevenfuncties College van Bestuur

Henk Post

  • VO-Raad: bestuurslid
  • Stichting Vakinstelling SVO: lid ledenraad

April van Loenen

Geen

-

Nevenfuncties Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht Nevenfunctie(s)
Mevrouw J.C. Huizinga-Heringa (1960) Lid Eerste Kamer der Staten Generaal
Voorzitter bestuur Dynamic Tidal Power
Secretaris dagelijks bestuur stichting ter bevordering christelijke pers
Mevrouw T.J. Triezenberg (1956)

Functie:
Directeur De Kern Consultancy & Investments
Associé Governance Plaza
Voorzitter Raad van Toezicht Kinderrijk
Lid RvT Omroep Flevoland
Lid RvT DeNieuweBibliotheek
Mevrouw F.C. Azimullah (1960)

Functies:
Directeur Eleftherios BV
Partner VOOR BV
Voorzitter MKB –Haarlem
Lid RvT Stichting Leger Des Heils Welzijns- & Gezondheidszorg en Jeugdbescherming & Reclassering / Commissie Kwaliteit & Veiligheid
Lid Raad van Advies van Inholland
Bestuurslid Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS)
Voorzitter Stichting Beter op Weg (BOW)
Lid RvC Altenastaete
De heer R. Dubbeldeman (1973)

Functie:
Partner bij Deloitte Consulting
Geen nevenfuncties
De heer S. Haringa (1958)

Functies:
Wethouder gemeente Terschelling Zelfstandig adviseur
Voorzitter Raad van Advies JOG Group
Lid RvT Amsterdams Fonds voor de Kunst
Lid RvT Openbaar Onderwijs Terschelling
Kerndocent Toezicht en Strategievorming VTOI/NVTK
De heer R.K. van Rijn (1977)

Functie:
Wethouder gemeente Aalsmeer
Lid RvT St. Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord
Reserve officier Koninklijke Landmacht
Mevrouw J. Duttenhofer (1958)

Functie:
Vertegenwoordiger Groot Eigenaar, Stichting Pré Wonen te Velserbroek
Lid RvT tevens lid Auditcommissie, Onderwijsstichting Esprit te Amsterdam
Voorzitter Klachtencommissie en voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens, Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid
Onafhankelijk commissievoorzitter, Amsterdams Fonds voor de Kunst

-

Benoemingstermijnen Raad van Toezicht

RvT 2021 Voordracht Eerste termijn Tweede termijn
T. Huizinga RvT 10-04-2014 tot 10-04-2018 10-04-2018 tot 10-04-2022
T. Triezenberg RvT 10-04-2014 tot 10-04-2018 10-04-2018 tot 10-04-2022
F.C. Azimullah RvT 20-04-2016 tot 20-04-2020 20-04-2020 tot 20-04-2024
R. Dubbeldeman RvT 01-01-2018 tot 01-01-2022 01-01-2022 tot 01-01-2026
S. Haringa RvT 01-01-2018 tot 01-01-2022 01-01-2022 tot 01-01-2026
R. van Rijn RvT 11-10-2018 tot 11-10-2022 11-10-2022 tot 11-10-2026
J. Duttenhofer GMR 19-03-2020 tot 19-03-2024
Mevrouw Huizinga en mevrouw Triezenberg zijn niet meer in functie ten tijde van de ondertekening van dit jaarverslag, en zijn derhalve niet meegenomen bij de ondertekening.